Gaston van Amerongen overleden

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van Gaston van Amerongen. De heer Van Amerongen heeft decennialang zijn beste krachten aan Utrecht Dental gegeven. Wij zijn hem veel dank verschuldigd en zullen hem in gedachten meenemen bij de voortzetting van zijn levenswerk.